Lekce 10 - stupnice

11/07/2013 09:34

V poslední lekci se naučíš něco o stupnicích. Není to jen teorie - je to dobrý způsob, jak se naučit perfektně improvizovat. Opět stupnice jsou volné, tedy základní tón určuje název stupnice.

 

Pentatonické stupnice jsou druhý nejjednodušší způsob (hned po arpeggiích), jak se naučit improvizovat. Ale narozdíl od arpeggií je zde jedno pravidlo. Tvé sólo musí skončit na 1, b3, 3 nebo 5Název je odvozen od toho, že je zde pouze pět tónů (penta-pět, tonic-tónů), které se opakují. A podobně jako u akordů a arpeggií i zde je pět typů durových pentatonik a pět typů molových pentatonik.

 

Chceš-li vědět, jak tyto stupnice vypadají, buď se podívej do aplikace nebo do tabulek níže. Aby bylo zřejmé proč je stupnice toho či onoho typu, červně a tučně jsem zvýraznil volný akord stejného typu :)

 

  • DUROVÉ PENTATONICKÉ STUPNICE

Durová pentatonická stupnice, typ C

  3       5  
        1     2    
  5   6      
  2   3    
  6     1  
  3     5  

 

Durová pentatonická stupnice, typ A

    5   6  
    2   3  
  6     1  
  3        5   
    1   2  
        5      6     

 

Durová pentatonická stupnice, typ G

  6     1  
  3     5  
  1   2    
  5   6    
  2   3      
     6          1    

 

Durová pentatonická stupnice, typ E

    1   2  
    5   6  
  2   3        
  6       1  
  3       5  
        1   2  

 

Durová pentatonická stupnice, typ D

  2   3      
    6         1    
3       5    
  1   2    
  5   6    
  2   3    

 

  • MOLOVÉ PENTATONICKÉ STUPNICE

Durová pentatonická stupnice, typ C

  4   5    
    1         b3    
5       b7      
  b3   4    
  b7   1    
  4   5    

 

Molová pentatonická stupnice, typ A

  5       b7  
        b3     4  
  b7   1        
  4   5    
  1     b3  
  5     b7  

 

Molová pentatonická stupnice, typ G

    b7   1  
    4   5  
  1     b3  
  5       b7  
         b3   4  
    b7      1      

 

Molová pentatonická stupnice, typ E

  1     b3  
  5     b7  
  b3   4    
  b7   1    
  4   5      
     1          b3    

 

Molová pentatonická stupnice, typ D

    b3   4  
    b7   1  
  4   5      
  1     b3    
  5         b7  
        b3   4  

 

Dříve než se začneš učit komplikovanější stupnice, nauč se pentatoniky tak, že ti nebude dělat problém s nimi improvizovat. Pravidla jsou jednoduchá. Použij durové pentatoniky ve všech durových akordech (I, IV, V) a molové pentatoniky ve všech molových akordech (II, III, VI).

 

První malinko komplikovanější stupnice je tzv. bluesová. Je stejná jako molová pentatonika ale je nutno přidat interval b5 (hned vedle 4). Informace o tom, jak vytvořit ostatní stupnice zde shrnuji v tabulce. Pokud si už nevzpomínáš, kde který interval leží, připomeň si to v tabulce v lekci intervaly.

název stupnice základem je přidej a taky
jónská durová pentatonika 4 7
lydická durová pentatonika #4* 7
mixolydická durová pentatonika 4 b7
aiolská molová pentatonika 2 b6
dórská molová pentatonika 2 6
frygická molová pentatonika b2 b6

* #4 je to samé jako b5

 

A je tu ještě jedna stupnice, která není v tabulce. Jmenuje se frygická dominantní. Nejlepší způsob, jak se ji naučit, je vzít frygickou stupnici a v ní hrát 3 místo b3. Ostatní intervaly jsou stejné...

 

Pokud už všechny tyhle stupnice umíš, mrkni do tabulky, ať víš, kdy kterou stupnici použít:

I jónská
II dórská
III frygická
IV lydická
V mixolydická
VI aiolská

Pokud je akord III durový (tedy xIII), použij frygickou dominantní stupnici.

 

 

Úplně jiný způsob jak improvizovat

Jak už jsem nastínil dříve, tak je tu ještě jeden způsob, jak se naučit improvizovat. A to téměř bez znalosti akordů, arpegií i stupnic. Jedinné, co se musíš naučit je poloha intervalů.

Nejlepší je, když na pozadí někdo či něco hraje jeden akord. Najdeš si na hmatníku základní tón akordu (poslechem). Pak  začneš hledat další základní tóny (resp. oktávy) po celém hmatníku. Až si osvojíš skoky ze základního tónu na základní tón, začneš přidávat další intervaly.

 

Nedjříve 5 (čistou kvintu). Tedy zatímco hraje nějaký akord na pozadí, po celém hmatníku postupně hraješ skoky z 1 na 5 a z 5 na 1. Pak přidáš buď b3 nebo 3. Záleží na tom, jestli akord hraný na pozadí je molový (b3) nebo durový (3). A zatímco hraje na pozadí akord, učíš se další skoky, tedy z 1 na b3/3, z b3/3 na 1, z 5 na b3/3 a z b3/3 na 5.

 

A až to zvládneš, můžeš buď přidat další interval (např. 2 či 6 u durového akordu na pozadí, popř. 4 či b7 u molového akordu na pozadí) nebo hudba na pozadí může hrát dva akordy - pak si musíš neustále uvědomovat, kde je zrovna základní tón akordu, protože se stále mění :)

 

Pokud zrovna nemáš po ruce kytaru, můžeš si dané skoky (třeba 1 na 5) kreslit na papír a nebo použít moji aplikaci a v ní si zahrát takovou hru, kde cvičíš tyto skoky na čas. Myslím, že i to je ten největší přínos této aplikace :)

 

 

Cvičení pro tuto lekci:

Protože je důležité vědět, kterým intervalem končíš sólo, je nezbytné znát intervaly ve stupnicích a během improvizování si uvědomovat, který interval právě hraješ. Nejlepší způsob, jak se tyto intervaly naučit je začít s akordy. Tedy chceš-li se naučit intervaly v durových pentatonických stupnicích, začni nejprve pěti variantama volných durových akordů (C-A-G-E-D) a nauč se jejich intervaly 1-3-5. Pomůže ti v tom moje aplikace anebo si na papír naznač akord a pak do něj vpisuj hádané intervaly :) Teprve až to pro tebe bude hračka, pokračuj s durovýma pentatonickýma stupnicema, kde navíc přibudou intervaly 2 a 6.

 

Molové pentatonické stupnice se uč trošku jiným způsobem. Začni s volnýma molovýma akordama (varianty C-A-G-E-D) a až budeš znát perfektně jejich intervaly 1-b3-5, pokračuj s pěti arpeggii min7, kde přibude b7 a teprve potom začni s molovýma pentatonickýma stupnicema, kde navíc přibude interval 4. Z tohoto důvodu je možná snazší začít s molovýma pentatonikama, ale nechám na tobě čím začneš :)

 

V druhé části cvičení si do nakresleného hmatníku (6 vodorovných linek - strun, 6 svislých - pražců) nakresli jakoukoliv variantu durové či molové pentatonické stupnice. Nejlépe takové, která se ti hodi v tvém oblíbeném uskupení :) Poté si zjisti, jakým způsobem může být doplněná.

 

Například máš oblíbené uskupení kolem akordu E (jako já :)) a tedy během akordu II hraješ pentatoniku molovou ve variantě G. Když se podíváš to tabulky, abys věděl, kdy jakou stupnici použít, zjištíš že v akordu II se dá hrát stupnice dórská. To znamená, že potřebuješ vědět, kde leží intervaly 2 a 6 (opět viz tabulka). Tedy do nakresleného hmatníku si zapíšeš všechny intervaly molové pentatoniky ve variantě E a pak tam dopíšeš (popř. i zvýrazníš) intervaly 2 a 6. Zpočátku se můžeš dívat, ale pokud máš perfektně naučené intervaly v této molové pentatonice, nebude to až takový problém zahrát i bez dívání :)

 

 

Všechny lekce:

lekce 1 - první kroky

lekce 2 - intervaly

lekce 3 - tóny

lekce 4 - první akordy

lekce 5 - sedmičkové akordy

lekce 6 - volné akordy

lekce 7 - akordové postupy I

lekce 8 - akordové postupy II

lekce 9 - arpeggia

Diskusní téma: Lekce 10 - stupnice

No comments found.

Search site