Lekce 4 - první akordy

09/07/2013 09:21

Z minulých lekcí už máš spoustu informací o tónech, jejich názvech a intervalech. Takže teď je ten správný čas se vrhnout na akordy. Klasický základní akord (tzv. kvintakord) se skládá z 1-3-5 (durový) nebo 1-b3-5 (molový). Nyní se na to podíváme poněkud podrobněji:

 

 • 1 (základní tón)
  Toto je základní tón, který určuje název celého akordu. Tedy pokud bude například základním tónem E, pak budeš hrát buď akord E dur nebo E mol. Často to bývá nejhlubší tón akordu a ačkoliv to není nezbytné, pro začátek tvého tvoření akordů, to velmi doporučuji.
   
 • b3/3 (tři/čtyři půltóny od základního tónu)
  Toto je malá/velká tercie. Je velmi důležitá, protože určuje, jestli akord bude molový (b3 - zní smutně) nebo durový (3 - zní vesele).
   
 • 5 (sedm půltónů od základního tónu)
  Toto je čistá kvinta. Je součástí téměř všech akordů. Působí, že akord zní plněji.

 

Nyní zkus zahrát nějaké akordy 1-3-5 nebo 1-b3-5. Prstoklad je na tobě. Zkoušej různé držení, dokud nenajdeš vhodný úchop, pohodlný pro tebe. Použij tabulku níže. Vybral jsem G jako základní tón (1). V prvním sloupci jsou intervaly prázdných strun.

prázdné struny 1.pražec 2.pražec 3.pražec 4.pražec 5.pražec
6 b7 7 1(8) b2 2
3 4 b5 5 b6 6
1(8) b2 2 b3 3 4
5 b6 6 b7 7 1(8)
2 b3 3 4 b5 5
6 b7 7 1 b2 2

 

Pokud nevíš jak na to, zkus třeba toto:

spodní E - stiskni 3.pražec (1)
struna A - stiskni 2.pražec (3)
struna D - nech prázdnou (5)

Nyní zahraj tyto tři struny. Právě jsi slyšel (slyšela) akord G, protože 1 leží na G (3.pražec na spodním E)

 

Chceš-li zahrát Gm (G mol, občas značeno jako Gmi), zkus toto:

E - stiskni 3.pražec (1)
A - stiskni 1 pražec (b3)
D - nech prázdnou (5)

 

Všimni si, že jediná změna z akordu G na akord Gm je posunutí jednoho prstu o jeden pražec dolů (struna A, z 2.pražce na 1.pražec, tedy posun z 3 na b3). Z toho vyplývá, že pokud se naučíš durové akordy, velmi jednoduše z nich vytvoříš akordy molové...

 

V této chvíli se ti bude hodit moje aplikace pro telefony s androidem: Learn Guitar Chords And More (resp. Learn Guitar Chords and LITE). Nicméně, pokud nevlastníš takový telefon, uvedu zde alespoň základní durové akordy. Jedná se o akordy C-A-G-E-D. Prohlédni si jeden po druhém a zahrej si je na kytaru. Molové akordy sem neuvádím, protože máš na víc než na základní akordy. Časem se dopracuješ k tzv. volným akordům, kde budou i molové varianty =)

 

Akord C

prázdná 1. 2. 3. 4. 5.
3          
  1        
5          
    3      
      1    
X          

X - tato struna se nehraje!

 

Akord A

prázdná 1. 2. 3. 4. 5.
5          
    3      
    1      
    5      
1          
X          

 

Akord G

prázdná 1. 2. 3. 4. 5.
      1    
3          
1          
5          
    3      
      1    

 

Akord E

prázdná 1. 2. 3. 4. 5.
1          
5          
  3        
    1      
    5      
1          

 

Akord D

prázdná 1. 2. 3. 4. 5.
    3      
      1    
    5      
1          
X          
X          

 

Když je v akordu naznačeno X, znamená to, že se tato struna nehraje. Je více způsobů, jak toho dosáhnout. Pokud se jedná o krajní struny, např. u akordu A, tak lze pravou rukou hrát pouze přes zbylých pět strun. Nebo je tu možnost tlumit nejtlustší strunu lehkým dotykem levým palcem. Ale občas je třeba utlumit strunu uprostřed. Toho lze dosáhnout lehkým dotykem prstu, který leží na vedlejší struně a nezáleží na tom jestli jde o prst nad nebo pod touto strunou. Ještě je tu možnost tlumit strunu nepoužitým prstem levé ruky - prostě ho jen zhlehka polož na strunu, kterou chceš utlumit...

 

Cvičení pro tuto lekci:

Zkus vytvořit molové akordy z těch durových, které jsou uvedeny výše. Tedy všude musí být interval 3 (velká tercie) změněn na b3 (malá tercie) nebo úplně zrušen. Pamatuj však, že v těchto základních akordech alespoň jedna tercie musí zůstat! Svoje molové akordy si buď můžeš ověřit poslechem, najít na internetu nebo v mé aplikaci.  Ale je třeba si uvědomit, že téměř každý akord má více možností, jak ho poskládat. Tedy je docela možné, že na internetu najdeš jinak poskládaný akord. Ale to ještě neznamená, že ten tvůj je špatně :) 

 

Příští lekce: sedmičkové akordy

 

Všechny lekce:

lekce 1 - první kroky

lekce 2 - intervaly

lekce 3 - tóny

lekce 5 - sedmičkové akordy

lekce 6 - volné akordy

lekce 7 - akordové postupy I

lekce 8 - akordové postupy II

lekce 9 - arpeggia

lekce 10 - stupnice

Diskusní téma: Lekce 4 - první akordy

No comments found.

Search site