Lekce 5 - sedmičkové akordy

09/07/2013 12:04

Občas se ti může zdát, že základní durové a molové akordy zní poněkud prázdně. V tomto případě lze přidat b7 nebo 7 pro plnější zvuk akordu.

 

Pokud nějaká písnička už obsahuje sedmičkový akord, ale ty ho ještě neumíš hrát nebo nevíš, jak vypadá, můžeš ho hrát jako klasický durový/molový akord. Tedy pokud jsou například v písničce akordy Dm7, Fmaj7 a G7, můžeš je hrát jako Dm, F a G...

 

  • b7/7 (deset/jedenáct půltónů od základního tónu)
    Toto je malá/velká septima. Hodně pomůže akordu, aby zněl plněji.

 

Tři nejznámější sedmičkové akordy jsou: min7, maj7 a dom7. Pro jejich vytvoření (viz níže) použijeme tuto tabulku intervalů. Základním tónem, od kterého jsou intervaly počítané, je tón F:

prázdné 1.pražec 2.pražec 3.pražec 4.pražec 5.pražec
b7 7 1 b2 2 b3
4 b5 5 b6 6 b7
b2 2 b3 3 4 b5
b6 6 b7 7 1 b2
b3 3 4 b5 5 b6
b7 7 1 b2 2 b3

 

  • Min7 (např. Cmin7 či Cm7)

Pro vytvoření tohoto akordu použiješ stejné intervaly jako v běžném molovém akordu, tedy 1-b3-5 a přidáš k němu b7. Tedy celý akord se skládá z 1-b3-5-b7. Těmto akordům se už neříká kvintakordy, ale septakordy. V běžném akordu je totiž nejvyšší kvinta, zatímco zde je to septima.

Nyní zkus zahrát jakýkoliv m7 akord. Nevíš-li si rady, zkus toto:

struna D: stiskni 4.pražec (1)
struna G: stiskni 2.pražec (b3)
struna H: stiskni 2.pražec (5)
horní E:   strunu nech prázdnou (b7)

prázdná 1. 2. 3. 4. 5.
b7          
    5      
    b3      
        1  
X          
X          

Zahrej tyto čtyři struny a uslyšíš akord F#m7 (resp. Gbm7), protože 1 leží na tónu F# (resp. Gb). Uznávám, že se to špatně drží, ale následující varianty už budou mnohem jednodušší :)

 

  • Maj7 (např. Cmaj7)

Zde použiješ klasický durový kvintakord 1-3-5 a přidáš 7. Tedy celý septakord je tvořený 1-3-5-7.

Nyní to zkus zahrát na kytaru:
D: stiskni 4.pražec (1)
G: stiskni 3.pražec (3)
H: stiskni 2.pražec (5)
horní E: stiskni 1. pražec (7)

prázdná 1. 2. 3. 4. 5.
  7        
    5      
      3    
        1  
X          
X          

Toto je F#maj7 (resp. Gbmaj7) akord.

 

  • Dom7 (např. Cdom7 či C7)

Opět použiješ klasický durový kvintakord 1-3-5, ale nyní přidáš b7. Tedy celý septakord je tvořen 1-3-5-b7.

Zkus to:
D: stiskni 4.pražec (1)
G: stiskni 3.pražec (3)
H: stiskni 2.pražec (5)
horní E: nech prázdné (b7)

prázdná 1. 2. 3. 4. 5.
b7          
    5      
      3    
        1  
X          
X          

Toto je akord F#7 (resp. Gb7).

 

Podívej se i na ostatní septakordy (v mé aplikaci či na internetu) a snaž se přijít na to, jak byly vytvořeny.

 

Cvičení pro tuto lekci:
Podobně jako v lekci 3 si nakresli začátek hmatníku (6 vodorovný čar - struny a 6 svislých - pražce), někam napiš 1 a dopiš ostatní intervaly. Nyní budeš vytvářet všechny tři druhy septakordů. Připomínám, že septakord min7 se skládá z 1-b3-5-b7, septakord maj7 se skládá z 1-3-5-7 a septakord dom7 se skládá z 1-3-5-b7.

 

Může ti pomoct, když si nejprve zakroužkuješ všechny hledané intervaly (popř. přepíšeš na jiný hmatník) a teprve pak začneš přemýšet, které čtyři vybrat (od každého intervalu jeden zástupce), aby se to dobře drželo a aby 1 byla nehlubším tónem...

 

Příští lekce: volné akordy

 

Všechny lekce:

lekce 1 - první kroky

lekce 2 - intervaly

lekce 3 - tóny

lekce 4 - první akordy

lekce 6 - volné akordy

lekce 7 - akordové postupy I

lekce 8 - akordové postupy II

lekce 9 - arpeggia

lekce 10 - stupnice

Diskusní téma: Lekce 5 - sedmičkové akordy

No comments found.

Search site