Lekce 6 - volné akordy

09/07/2013 12:57

Tyto akordy mají obrovskou výhodu, ale občas může být těžké je zahrát. Chce to trošku procvičování, ale pokud si je osvojíš, čeká tě velká odměna!

 

Když hraješ tyto akordy, nikdy nepoužíváš prázdné struny. Často se jedná o tzv barré akordy (levý ukazovák nahrazuje nultý pražec), ale ne vždy. Velkou výhodou je, že když se naučíš jednu variantu akordu, můžeš zahrát všech 12 akordů tohoto typu. Např. když se naučíš durový volný akord variantu E, dokážeš zahrát všech 12 durových akordů (F, F#, G, G#, A, B, H, C, C#, D, D#, E). Pouze posouváš svoji levou ruku přes hmatník. Podívej se do aplikace na nějaké volné akordy (any-fret chords) a zkus si je zahrát. Pokud nemáš k aplikaci přístup, uvedu je zde do tabulek:

 

Volný durový akord ve variantě C

        5  
      1      
X                    
      3    
        1  
X          

U volných akordů nejsou dané pražce, protože akord lze použít ve všech polohách. Jsou dané pouze struny, které se nesmí hrát...

 

Volný durový akord ve variantě A

  5        
      3    
      1    
      5    
    1        
X                    

Tento akord se hraje dvěma prstama. Jeden prst (ukazovák) drží 1 a 5 (druhý sloupec) a druhý prst (prsteník) pak zbylé tři struny, ale nedotýká se horního E. Pro začátek to ale lze zjednodušit a hrát bez horního E (tlumí se).

 

Volný durový akord ve variantě G

        1  
  3        
  1        
    5        
X                    
X          

Toto je jeden z mála případů, kdy nejhlubší tón není základním tónem. Je to z toho důvodu, že by to bylo příliš obtížné zahrát...

 

Volný durový akord ve variantě E

  1        
  5                
        3      
      1    
      5    
  1        

Celý druhý sloupec se drží jedním prstem. Ale opět lze zjednodušit. Třeba nehrát spodní strunu E a strunu A.

 

Volný durový akord ve variantě D

      3    
        1  
      5    
    1        
X                    
X          

 

Jak už jsem psal, i s jednou variantou, např. s variantou E, lze zahrát všechny durové akordy. Pokud ji navíc upravíš do molové varianty volného akordu (tedy b3 místo 3), je možné hrát každý durový a každý molový kvintakord. Jediné co ještě potřebuješ je znát názvy tónů na spodní struně E, protože ty právě určují název celého akordu:

prázdná   1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.    10.   11.   12. 
E F F# G G# A A# H C C# D D# E

 

Nyní se znalostí těchto dvou volných akordů (E a Em) můžeš zahrát téměř každou písničku :) Ale z praktických důvodů a kvůli navazujícím lekcím se nauč všech 5 durových variant a 5 molových variant, které z nich jednoduše odvodíš (jak jsme se naučili dříve). Pokud máš s odvozením problém nebo si jen chceš zkontrolovat jestli jsi došel ke stejnému výsledku, tak se podívej zde, kde uvádím všechny molové varianty:

 

Volný molový akord ve variantě C

X                    
      1      
  5        
    b3      
        1  
X        

 

Poměrně náročný hmat.

 

Volný molový akord ve variantě A

  5        
    b3      
      1    
      5    
    1        
X                    

 

Volný molový akord ve variantě G

        1  
        5  
        b3  
X          
X                
              1  

Doporučuji spodní tři struny držet prsteníčkem a horní prostředníčkem. Drží se to tak docela dobře a není problém s tlumením strun :)

 

Volný molový akord ve variantě E

    1        
  5        
  b3                
        1    
      5    
  1        

 

Volný molový akord ve variantě D

    b3      
        1  
      5    
    1        
X          
X                    

 

Protože akordy typu C a A mají základní tón na struně A a akordy typu D mají základní tón na struně D, uvádím zde názvy všech tónů na těchto třech strunách (spodní E, A a D). Všimni si, že tóny na struně D si nemusíš pamatovat, že jsou stejné jako na struně dolní E, jen o dva pražce posunuté:

prázdná   1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.    10.   11.   12. 
D D# E F F# G G# A B H C C# D
A B H C C# D D# E F F# G G# A
spodní E F F# G G# A B H C C# D D# E

 

Pokud tě zajímá, proč je pouze pět variant určitého typu volného akordu (např. durový kvintakord), budeš si muset cvičení pro tuto lekci:

 

Cvičení pro tuto lekci:

V první části cvičení si opět nakresli hmatník, ale ať má aspoň 16 pražců (tedy 6 vodorovných čar - struny, 16 svislých čar - pražce). Nejlepší bude vzít rovnou papír A4 naležato :) Tentokrát hmatník nemusíš vyplňovat všemi intervaly. Postačí intervaly 1, 3 a 5 (pokud nevíš jak, podívej se do tabulky v lekci 2 - intervaly). Kde zvolíš základní tón 1 je na tobě.

 

Až budeš mít všechny intervaly zapsané, pozorně si prohlédni výsledek své práce. Brzy rozpoznáš, že je zde právě pět variant C-A-G-E-DVšimni si, že tu není žádná šestá varianta, protože místo šesté je tu zase první. Tedy akordy na sebe navazují přibližně takto: ...-C-A-G-E-D-C-A-G-... Ať už se ti líbilo nebo ne, nakresli si ještě druhý hmatník a zapiš do něj intervaly 1, b3 a 5 a ověř tak molové varianty volných akordů.

 

V druhé části cvičení si do hmatníku s intervaly 1, 3 a 5 dopiš ještě intervaly b7 a 7 a hledej pět variant septakordů maj7 a pět variant septakordů dom7. Pak vezmi druhý hmatník s intervaly 1, b3 a 5 a dopiš do něj interval b7 a hledej pět variant septakordů min7. Až to dokončíš i toto, můžeš si všech 15 septakordů ověřit sluchem, nebo na chvilku přeskoč do kapitoly arpeggia, kde je v každém arpeggiu tučně a červeně zvýrazněný volný sedmičkový akord. 

 

Příští lekce: akordové postupy I

 

Všechny lekce:

lekce 1 - první kroky

lekce 2 - intervaly

lekce 3 - tóny

lekce 4 - první akordy

lekce 5 - sedmičkové akordy

lekce 7 - akordové postupy I

lekce 8 - akordové postupy II

lekce 9 - arpeggia

lekce 10 - stupnice

Diskusní téma: Lekce 6 - volné akordy

No comments found.

Search site