Lekce 7 - akordové postupy I

09/07/2013 14:03

Ne nelekej se, není to nic těžkého :) V minulých lekcích jsme probírali jednotlivé akordy. Teď je čas se podívat, jak jsou jednotlivé akordy v písničce vzájemně propojeny. Věř mi nebo ne, ale většina písniček nemá víc než 6 akordů. Teď nemyslím konkrétní akordy, jako například G7, ale spíš pozici akordu v písničce, např. tónika nebo subdominanta. Možná se tyto názvy nikdy nedostaly k tvým uším, ale v podstatě se bez nich obejdeme :) V kytarovém jazyce se totiž místo nich používají římské číslice. Podívej se zde:

I tónika durový akord
II supertónika molový akord
III medianta molový akord
IV subdominanta durový akord
V dominanta durový akord
VI submedianta molový akord

 

Ale jak jsem říkal, jména nejsou důležitá. Je potřeba vědět, že dle pravidel harmonie jsou akordy I, IV a V durové zatímco akordy II, III a IV molové. Ale kde leží tyto akordy? Je to jednoduché. Tónika je první a je na tobě, kde začneš. Pokud tónikou bude akord C, pak celá písnička bude v C-dur. Pokud chceš hrát písničku v A-dur, musí být tónikou akord A. Následující akordy se posouvají o specifický počet půltónů, tedy pražců. Mrkni do tabulky:

I 0 půltónů
II 2 půltóny (pražce) od I
III 4 půltóny (pražce) od I
IV 5 půltónů (pražců) od I
V 7 půltónů (pražců) od I
VI 9 půltónů (pražců) od I

 

Tedy pokud bude písnička v C-dur, výsledkem budou tyto akordy:

 I  II III  IV   V  VI
C Dm Em F G Am

 

Písnička v A-dur bude obsahovat tyto akordy:

  I   II III  IV    V   VI
A Hm C#m D E F#m

 

Možná Tě zajímá jak přijít na to, jestli je písnička v C-dur nebo A-dur, tedy jinak řečeno v jaké je tónině (všimni si podobnosti se slovem tónika). Je tady více možností, jak to zjistit. Nejjednodušší je podívat se, kolik je křížků (#) respektivé béček (b) na začátku notového řádku. Pak můžeš použít tuto tabulku:

4# písnička je v tónině E-dur
3# písnička je v tónině A-dur
2# písnička je v tónině D-dur
1# písnička je v tónině G-dur
- písnička je v tónině C-dur
1b písnička je v tónině F-dur
2b písnička je v tónině B-dur
3b písnička je v tónině Es-dur
4b písnička je v tónině As-dur

 

Avšak často nemáš k dispozici notový zápis, ale pouze text s akordy. V tomto případě lze zjistit tóninu písničky analýzou použitých akordů. Víš, že dva molové akordy vedle sebe mají čísla II a III (např. Dm (Dm7) a Em (Em7) jsou v tónině C-dur) a také víš, že dva durové akordy IV a V jsou rovněž vedle sebe (např. F (Fmaj7) a G (G7) jsou v tónině C-dur). Pokus se v písničce najít tyto sousedící molové či durové akordy a můžeš určit tóninu písničky. Tahle tabulka by ti mohla pomoct. Je zde většina používaných tónin a s tím související základní tvary akordů, tedy kvintakordů:

tónina   I   II III  IV    V    VI 
E E F#m G#m A H C#m
A A Hm C#m D E F#m
D D Em F#m G A Hm
G G Am Hm C D Em
C C Dm Em F G Am
F F Gm Am B C Dm
B B Cm Dm D# F Gm
Es D# Fm Gm G# B Cm
As G# Bm Cm C# D# Fm

 

Nicméně nejde o to zjistit tóninu písničky, ale vědět, které číslo akordu právě hraješ. K tomu nám výše uvedené postupy poslouží. Ale je tu ještě jeden způsob, který je nejlepší. Rozpoznat to pouhým poslechem. Je ale velmi těžké se něco takového naučit...

 

Občas jsou písničky, které nectí pravidla harmonie a akordy I, IV nebo V jsou molové nebo naopak akordy II, III či VI jsou durové. V tomto případě se před římskou číslici napíše malé x. Například pokud v písničce v tónině C-dur je molová subdominanta, zapiš ji jako xIV.

 

Použití těchto římských číslic má velký přínos:

  • Za prvé, když budeš hrát na kytaru, nebude tě zajímat tónina (tónika je vždy I, dominanta vždy V, v jakékoliv tónině).
  • Za druhé, stačí když se naučíš 6 akordů, které odpovídají číslům I až VI a můžeš hrát téměř jakoukoliv písničku.
  • Za třetí, pokud znáš volné akordy, můžeš jednoduše transponovat celou písničku. Např. nějaká písnička je v tónině G-dur. Tedy hraješ I ve variantě E na třetím pražci. Když zjistíš, že písnička je příliš nízko a nedá se u ní zpívat, můžeš ji jednoduše transponovat do tóniny A-dur. Stačí když svoji levou ruku posuneš o dva pražce nahoru (doprava) a přitom hraješ stejné varianty volných akordů.

 

Další skvělou věcí je akordová substituce. Je praktická zejména v případě, že jsi druhým kytaristou. Můžeš totiž hrát akord I místo VI, akord IV místo II a akord V místo III. Tedy stačí, když se naučíš pouze tři durové akordy a můžeš je hrát v celé písničce.

Pokud Tě zajímá, proč to tak je, podívej se do tabulky, kde jsou akordy VI a I. V této tabulce je rovněž  soupis všech tónů,  ze kterých se akordy skládají:

VI akord Am A C E  
I akord C   C E G
  akord Am7 A C E G

 

Jak můžeš vidět, akordy I a IV mají dva stejné tóny (C a E). Navíc tón G je interval b7 v IV. Tedy akord I je vlastně akord VI m7, kterému chybí pouze základní tón (1). Stejným způsobe lze hrát IV místo II a V místo III.

 

Cvičení pro tuto lekci:

Najdi si nějakou písničku a vedle akordů si napiš římská čísla, které tomu odpovídají. Tedy pokud je písnička v tónině C-dur a jsou tam akordy C, Em, Fmaj7 a G7, pak jednoduše napiš I, III, IV a V vedle nich. Bude se ti to hodit později :)

 

Příští lekce: akordové postupy II

 

Všechny lekce:

lekce 1 - první kroky

lekce 2 - intervaly

lekce 3 - tóny

lekce 4 - první akordy

lekce 5 - sedmičkové akordy

lekce 6 - volné akordy

lekce 8 - akordové postupy II

lekce 9 - arpeggia

lekce 10 - stupnice

Diskusní téma: Lekce 7 - akordové postupy I

Date: 05/06/2018

By: AlbertBaw

Subject: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The men's prostate is a vital part of a male's the reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate related is situated just while watching rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it will always be really miserable and inconvenient for your patient as his urinary strategy is directly affected.

The common prostate medical problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.Prostate infection, also called prostatitis, is among the most common prostate-related problem in men younger than 55 years of age. Infections of the prostate related are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of forms of prostate infection. It is brought on by bacteria found in the large intestines or urinary tract. Patients may experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis can be a condition of a particular defect inside gland and the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be a result of trauma towards the urinary tract or by infections via other parts of the body. A patient may feel testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it can be treated by removal from the prostate defect followed by making use antibiotics and NSAIDs to treat the soreness.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not even to create what causes these conditions. Some researchers think that chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and heavy lifting can cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an effective meals are important. These are some with the actions to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is critical for health and wellness and will also also maintain the urinary track clean.

2. Some studies declare that several ejaculations per week will assist you to prevent prostate cancer.

3. Eat red meat sparingly. It has been shown that consuming over four meals of beef a week will raise the risk of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients required for prostate health.

The most significant measure to look at to make certain a normal prostate is usually to choose regular prostate health screening. If you are forty years and above, you need to go for prostate examination at least once annually.

Search site