Lekce 8 - akordové postupy II

09/07/2013 15:38

Už jsem zmiňoval, že stačí pouze dva volné akordy (jedna durová varianta a jedna molová) pro téměř všechny písničky. Je to možné, ale nepohodlné. Protože pokud hraješ akordy G a D variantou E, musíš skákat z 3.pražce až na 10. Není možné udělat tento pohyb bez dívání se na hmatník. A to je důvod, proč se v této lekci naučíš 5 možných uskupení akordů. Není tu žádný konkrétní pražec - je na tobě, kde budeš hrát. Tím i určíš tóninu. Pokud akord I bude mít 1 na tóně A, pak všech 6 akordů bude v tónině A-dur.

 

Uskupení kolem akordu C

struna  X   X   Y   Y 
 horní E        
 H        
 G        
 D II      
 A VI     I
 spodní E III IV   V

 

Uskupení kolem akordu A

struna  X   X   Y   Y 
 horní E        
 H        
 G        
 D III IV    
 A   I   II
 spodní E   V   VI

 

Uskupení kolem akordu G

struna  X   X   Y   Y 
 horni E        
 H        
 G        
 D V      
 A II   III IV
 spodní E VI     I

 

Uskupení kolem akordu E

struna  X   X   Y   Y 
 horní E        
 H        
 G        
 D   VI    
 A III IV   V
 spodní E   I   II

 

Uskupení kolem akordu D

struna  X   X   Y   Y 
 horní E        
 H        
 G        
 D I      
 A V   VI  
 sponí E II   III IV

 

Římské číslice v prvních dvou sloupcích (X) vždy použij variantu volných akordů E/A/D.

Římské číslice v posledních dvou sloupcích (Y) hrej použij variantu volných akordů G/C.

 

Tedy pokud si vezmeme poslední uskupení, tedy kolem akordu D (viz výše), jednotlivé akordy budou vypadat takto:

I volný akord, varianta D
II volný akord, varianta Em
III volný akord, varianta Gm
IV volný akord, varianta G
V volný akord, varianta A
VI volný akord, varianta Cm

 

Používání těchto uskupení má velkou výhodu. Tvoje levá ruka je stále na jednom místě. Tedy nemusíš se stále dívat na hmatník. Co se týče vztahu tóniny a uskupení, tak je to stále stejné. Tedy pokud chceš hrát např. v tónině A-dur, pak I musí ležet v místě, kde je tón A. A ten leží v těchto místech:

5.pražec na spodním E
12.pražec struny A
7.pražec struny D

 

Tedy máš následující možnosti:

Použiješ uskupení kolem akordu E nebo G, kde I leží na 5.pražci.
Použiješ uskupení kolem akordu A nebo C, kde I leží na 12.pražci.
Použiješ uskupení kolem akordu D, kde I leží na 7.pražci.

 

Pokud chceš, aby písnička zněla zajímavěji, použij septakordy místo kvintakordů. Vždy se to nehodí, ale vyzkoušej a uvidíš. Tahle tabulka ti pomůže, jak můžeš záměnu provést:

I maj -> maj7
II min -> min7
III min -> min7
IV maj -> maj7
V maj -> dom7
VI min -> min7

 

Jak jsem zmínil v minulé lekci, namísto septakordů II, III, VI m7 lze použít durové kvintakordy IV, V a I. Ale radši jen když budeš hrát jako druhý kytarista. Pokud totiž budeš hrát sám (sama), mohlo by to znít poněkud divně, vzhledem k tomu, že tam chybí základní tón...

 

Cvičení pro tuto lekci:

Vyber si jedno uskupení. Přehrávej ho za sebou: I, II, III, IV, V, VI a zase zpět. Až to budeš umět zpaměti, zkus střídat akordy náhodně, jak tě budou napadat čísla. Nakonec si zapiš nějaké akordové postupy, třeba I-IV-V-IV a pak přehrávej. Až tě to bude nudit, vezmi si písničku, kde sis dopsal čísla vedle akordů (úkol z minulé lekce) a přehraj ji podle čísel. Až ti to půjde bez problémů, vezmi si další písničky, přepiš akordy na čísla a rovněž si je přehrávej.

 

Příští lekce: arpeggia

 

Všechny lekce:

lekce 1 - první kroky

lekce 2 - intervaly

lekce 3 - tóny

lekce 4 - první akordy

lekce 5 - sedmičkové akordy

lekce 6 - volné akordy

lekce 7 - akordové postupy I

lekce 9 - arpeggia

lekce 10 - stupnice

Diskusní téma: Lekce 8 - akordové postupy II

No comments found.

Search site